Sex & Samfund støtter SIO´s  kamp

Sex & Samfund har efter mange års tavshed endelig taget bladet fra munden og giver nu et bidrag til debatten om sexarbejde.
Foreningen advarer mod at kriminalisere vores kunder, da der er “en reel risiko for, at man gennem en sådan kriminalisering vil forværre svage prostitueredes situation”.

Sex & Samfund anbefaler, “at prostitution opfattes og behandles på lige fod med andre legale erhverv, hvilket bl.a. indebærer mulighed for organisering i fagforbund og medlemskab af A-kasse.”

Det er en fornøjelse, at Sex & Samfund ikke omtaler os som ofre, men som voksne mennesker med ret til selv at bestemme, om vi foretrækker at sælge seksuelle ydelser eller ej.

Vi er specielt glade for denne anbefaling:

“Sex & Samfund anbefaler, at tabuisering og stigmatisering modarbejdes, bl.a. gennem en styrket forsknings- og oplysningsindsats.”

Vi håber, at denne kritik vil blive forstået både i staten og i kommunerne, så vi fremover bliver mødt af initiativer som bygger på fakta og fremover slipper for kampagner der fortæller, hvor klamme vores kunder er.

Kun er det lidt ærgerligt, at Sex & Samfund gentager forældede og overdrevne tal for, hvor mange i branchen der har et stofmisbrug eller er tvunget hertil af menneskehandlere.

Vi takker for støtten, som betyder meget for os fordi vi altid har set Sex & Samfund som en solid klippe af saglighed midt i et oprørt hav af forvirring, moralisme og følelses-dikterede holdninger i den danske sexdebat.