Pressemeddelelse som reaktion på på DR1 dokumentar

Pressemeddelelse: Prostitutionens bagmænd

Mandag viste dr1 en dokumentar om prostitutionens bagmænd.
Som reaktion udsendte SIO følgende pressemeddelelse:

Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO) kræver rufferiloven fjernet

Danmarks Radio viste mandag aften programmet “Prostitutionens bagmænd”, hvor man dokumenterede en række brud på rufferiloven. TV-stationen har imidlertid misforstået, hvor det egentlige problem ligger.

Det man så i udsendelsen, var den katastrofale konsekvens af at faget holdes i en gråzone, at faget ikke anerkendes som erhverv og at sexarbejderne diskrimineres af rufferiloven, som forhindrer dem i at leje lokaler af lovlydige borgere

Lovlige bordel/klinik ejere må ikke eksisterer i Danmark. Rufferiloven forbyder al hjælp til kvinder der gerne vil arbejde som sexarbejdere … de er henvist til typer som dem dr1 udstillede.

Sexarbejdernes Interesse Organisation (SIO) protesterer mod, at politikerne opretholder en lov, der tvinger mange af vores kolleger til at arbejde sammen med personer, der alene ved dette samarbejde bliver regnet for kriminelle.

Vi tager naturligvis afstand fra bagmænd, der tager for høj betaling for deres arbejde, og fra hvidvask af penge og lignende. Men hvis man vil have ordnede forhold i branchen og undgå kriminalitet, er man nødt til at give vores branche de samme muligheder for at organisere arbejdet som alle andre brancher. Vi kræver ikke større rettigheder end andre – bare de samme rettigheder.

Hvis man afskaffer rufferiloven, vil man få en regulær branche, som man på helt almindelig vis vil kunne kontrollere i forbindelse med arbejdsmiljø, skatteforhold og så videre.

En afskaffelse af rufferiloven vil især være en stor fordel for vores kolleger fra udlandet, der vil kunne søge tryghed i en legal branche under myndighedernes kontrol og beskyttelse. Det vil gøre risikoen for, at de kommer i kontakt med bagmænd med onde hensigter, langt mindre. Vi frygter, at mange af dem, man regner som ofre for menneskehandel, snarere er ofre for rufferiloven.

SiO vil arbejde for, at faget bliver anerkendt som erhverv, for faglige organisationer til at varetage sexarbejdernes interesser, arbejds- og opholdstilladelse til migranter og vi vil stille skarpt på rufferiloven, som lige nu diskriminerer alle sexarbejdere og sætter særlig udenlandske sexarbejdere i en meget udsat situation.

 

Læs mere:

“Sexarbejdere: Afskaf rufferiforbud” – Jyllandsposten