Andre undersøgelser

I Danmark er der aldrig lavet en undersøgelse, der sammenligner sexarbejdere og andre kvinder. Men selv om det ikke rimer med de store udenlandske undersøgelser, kan man alligevel ofte læse og høre i danske medier, at sexarbejde i sig selv er skadeligt. Dette skyldes flere ting. For det første forholder mange af dem, der udtaler sig som eksperter, sig kun til undersøgelser, der omfatter de svage sexarbejdere, for eksempel stofbrugerne på gaden. For det andet undlader man typisk at spørge til positive elementer ved sexarbejde, eller man spørger på en måde, så alt kommer til at lyde negativt. Og for det tredje har det danske forskningsmiljø på området meget ringe faglig standard.

De tre store udenlandske undersøgelser

Der findes tre store undersøgelser fra udlandet, hvor man har sammenlignet hvordan sexarbejdere og andre kvinder har det i henseende til helbred og jobtilfredshed. De tre undersøgelser fra henholdsvis Holland (1994), New Zealand (2001) og Australien (2007) kommer til samme konklusion: Det store flertal af prostituerede har det lige så godt som – eller i nogle tilfælde endda bedre end – andre kvinder.

De tre undersøgelser fortæller imidlertid også om nogle grupper, hvor mange har det dårligt. Det gælder særligt kvinder, der er kommet ind i branchen på baggrund af nød, for eksempel stofbrugere eller illegale indvandrere, og som arbejder under dårlige forhold. Meget tyder på, at sexarbejdet gør situationen endnu værre for disse kvinder, men det er svært at sige bestemt, fordi stofbrugere og illegale indvandrere jo også lever et hårdt liv, når de ikke er sexarbejdere.

Den Hollandske undersøgelse hedder “Evaluatie Opheffing Bordeelverbod – De sociale positie van prostituees 2006”. Skrevet af Helga Dekker, Ruud Tap, Ger Homburg

Den new zealandske undersøgelse

Den australske undersøgelseog en opsummering af dens pointer