Forkerte tal om sexarbejde

Altinget Social bragte den 23. september en artikel om antallet af sexarbejdere i Danmark, baseret på et nyt notat fra Servicestyrelsen.

For os i SIO er det svært at forstå, at Servicestyrelsen slår på tromme for sine gamle tal, der har vist sig at være skrupforkerte. SFI arbejder lige nu på en optælling af sexarbejdere i Danmark. Det koster 4 millioner kroner fra Satspuljen, og baggrunden er netop, at Servicestyrelsens tal er upålidelige.

Det nye notat handler mest om migrant-sexarbejdere. Uvist af hvilken grund tager Servicestyrelsen udgangspunkt i et meget gammelt og udokumenteret skøn fra Politiet om, at der er 2500 af migrant-sexarbejdre i Danmark. Derefter fordeler man dem ud på nationaliteter og når f.eks. frem til, at der er cirka 900 thailandske sexarbejdere i Danmark.

Men det nyeste tal fra Politiet siger, at der blot er 740 migrant-sexarbejdere i Danmark – i alt!

Et endnu større mysterium er det, at Servicestyrelsen fastholder sin vurdering af, at der er i alt 5500 sexarbejdere i Danmark. Til sammenligning siger det nyeste tal fra Politiet, at der er 1432.

Politiet opgør antallet af sexarbejdere her og nu, mens Servicestyrelsen opgør det over et år. Men det forklarer langt fra hele forskellen. Der er to alvorlige fejl i styrelsens opgørelse. For det første har man valgt at overse, at Reden i København har indberettet alt for høje tal for antallet om sexarbejdere på gaden, selv om det på nuværende tidspunkt er almindelig kendt viden, at Redens tal er manipulerede.

For det andet har Servicestyrelsen overvurderet antallet af klinikker. Man har hverken taget højde for, at mange klinikker kun eksisterer i kort tid, eller at mange klinikker har flere telefonnumre (Servicestyrelsen tæller en klinik pr. telefonnummer i annoncer). Man beregner antallet af sexarbejdere ud fra, at der skulle findes mindst 800 klinikker, selv om man i notatet refererer Kompetencecenter Prostitution for, at der kun er cirka 500. Politiet, som holder nøje med området, når frem til cirka samme antal som Kompetencecenter Prostitution.

Det er mere end kritisabelt, at Servicestyrelsen med notatet skaber ny forvirring om omfanget af sexarbejde. I den seneste tid er det som om, der omsider er opstået en reel vilje til at opbygge viden om branchen.

Serviceststyrelsen må yde sit bidrag ved at kaste sin forfængelighed overbord og erkende de talrige fejl, man har begået. Herunder altså, at man ikke har evnet at give noget meningsfuldt bidrag til forståelsen af, hvor stort sexarbejde er i Danmark.

SIO har netop udgivet en rapport, der giver et mere realistisk bud på omfanget af sexarbejde i Danmark. Rapporten er udarbejdet af cand. comm. Bo Jensen, der foretager en afstemning af de forskellige tal, der er lanceret over de seneste årtier. I rapporten ”passer pengene”, så antallet af sexarbejdere svarer til antallet af kunder og det antal gange, de køber seksuelle ydelser, og kendte fejl i tidligere opgørelser er rettet.

Rapporten påstår ikke at være nået frem til en endelig sandhed, for på mange områder mangler der stadigvæk solid viden at gå ud fra. Men rapporten giver et bedste bud ud fra de opgørelser og vurderinger, der nu ligger.

Rapporten konkluderer, at der over et år er cirka 4200 sexarbejdere, og at der på en gennemsnitlig dag bliver købt sex 2800 gange. Vurderingen er, at mens Servicestyrelsens tal er for høje, er Politiets for lave.