Konference om Prostitution

VALG ELLER UNDERTRYKKELSE?
FAG ELLER FORBUD?

Formålet er at afprøve argumenterne for kriminalisering af købesex i Danmark og drøfte andre mulige opfattelser af købesex.

Konferencen drøfter blandt andet følgende spørgsmål:

• Skal prostitution forbydes?
• Skal der være faglige rettigheder for prostituerede?
• Må social indsats hjælpe prostituerede med at forblive i prostitution?
• Bør der deltage prostituerede i alle offentlige tiltag om prostitution?
• Skal køb af seksuelle tjenesteydelser forbydes?
• Prostitueredes menneskerettigheder?

Læs mere:

“Konference om prostitution: fra socialt problem til arbejde” – referat af konferencen på Forskerspiren

“Eksperter uenige om sexarbejderes fremtid” – Berlingske