Mail til velfærdsminister Karen Jespersen

Kære Karen Jespersen

På vegne af Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO) vil jeg hermed klage over kampagnen “Hvem betaler prisen”, som Servicestyrelsen netop har lanceret, og som vi ser i en række medier, at du støtter.

SIO anerkender fuldt og helt relevansen af en kampagne, hvor man informerer unge mennesker om forskellige sider af sexarbejdet og i det hele taget bringer emnet til debat.

Men kampagnens form og indhold er fuldstændigt uacceptabelt. Servicestyrelsen er vidende om, at den mest almindelige og alvorlige negative følgevirkning ved sexarbejde er stigmatiseringen. Langt de fleste sexarbejdere vælger at holde denne del af deres liv hemmeligt for store dele af deres omgivelser, fordi sexarbejde er omgærdet af så mange fordomme, som ikke bare kan ramme sexarbejderen selv, men også hans eller hendes familie – i værste fald børnene.

Alligevel vælger Servicestyrelsen at gå ud med en kampagne, hvor man med en lang række forkerte og udokumenterede påstande styrker de fordomme, der i forvejen er en alvorlig belastning for de fleste sexarbejdere. Man fremstiller, i strid med sandheden, og i strid med det billede, man ser i anerkendt, international forskning, sexarbejdere som sølle ofre. Tilmed krydrer man det med en lang række
fornedrende udsagn fra kendte mennesker, der skal optræde som rollemodeller for de unge.

SIO opfordrer dig til at påtage dig det ansvar, du som minister har for Servicestyrelsens kampagne. Den har meget negative konsekvenser for sexarbejdere – og den præsenterer unge mennesker for fordomme.

Mere præcist vil vi opfordre dig til uden unødigt ophold at trække kampagnen tilbage, undskylde kampagens form og usandheder over for sexarbejdere i Danmark, og enten dokumentere eller offentligt korrigere følgende centrale oplysninger i kampagnen:

•At de fleste sexarbejdere har haft en hård barndom med vold eller andre former for omsorgssvigt.

•Sexarbejdere ofte lider af de samme traumer som torturofre og soldater, der har været i krig.

•At angst, manglende sexlyst, forstyrrede private forhold til mænd, problemer med at få en kæreste, lavt selvværd, selvmord og isolation er mere almindelige symptomer for kvindelige sexarbejdere end for andre mennesker.

•At der særligt hyppigt er konstateret gigtskader hos sexarbejdere, eller at der skulle være særlig stor risiko for, at de pådrager sig sådanne skader.

•At sexarbejdere har sværere ved, at forlade deres job, end folk i andre brancher har.
•At mange sexarbejdere lever en livstruende hverdag med en høj grad
af voldsrisiko ( i kraft af arbejdet).

Jeg kan oplyse, at SIO, foruden ved at have et dagligt indtryk af medlemmernes og kollegernes liv, følger den danske og internationale forskning på området. SIO ser det som en af sine opgaver at give befolkningen redelig og fair oplysning om sexarbejdet. SIO samarbejder derfor også gerne, hvis du og det ministerium, du leder, ønsker at give befolkningen retvisende informationer om sexarbejde.

Med venlig hilsen
Sus – Formand for SIO

Mailen her vil blive postet på SIOs hjemmeside www.s-i-o.dk og er
desuden sendt til Servicestyrelsen samt ansvarlig for kampagnen Jakob
Tjalve