Nordisk konference om prostitution

Konferencen var en sammenfatning af resultatet fra forskningsprojektet “Prostitution i Norden” gennemført af Nordisk institut for kunnskab om Køn (NIKK) på initiativ af de nordiske ligestillingsministre.

Projektets formål har været at præsentere og diskutere tilgængelig viden om prostitution og menneskehandel med seksuelle formål (människohandel för sexuella ändamål) i de nordiske lande.

Projektet har sammenlignet viden om prostitution omfang, sociale indsatser, og retslig håndtering af disse områder.

Rapporten præsenterer også resultater fra kvalitative og kvantitative studier om forhold til prostitution og menneskehandel. Studierne er genneført af 11 nordiske forskere

Læs konferencerapporten her

Læs også bladet fra NIKK med tema om prostitution og bidrag for nogle af forskerne.

En af de ting, som de var nået frem til var, at der var meget lidt viden på området og den viden, der fandtes var begrænset til den synlige prostitution, altså områder, hvor der var størst behov for social indsats. Det område (hovedsalig gadeprostitution) har formet samfundets syn på prostitution og har også været bestemmende for de løsningsforslag man er kommet op med.

Der var også kun viden om hetero-prostitution (selvom der blev vist en undersøgelse hvor det viste sig, at på nordisk plan, var der flere mænd end kvinder som havde erfaring med sexsalg – ved ikke hvor repræsentativ den undersøgelse var … men interessant – og den understøttes også af den sidste danske undersøgelse af unges prostitutions-erfaringer – hvor flere drenge end piger har modtaget penge / gaver for sex)

Alle de Nordiske lande er enige om at opfatte prostitution som “er socialt problem” men der var også en øget tendens til at håndtere “de sociale problemer” gennem lovgivning, den retslige håndtering har fået højere prioritering, flere kontroltiltag, rufferiloven bruges mere, sexkøb forbydes, menneskehandelslovgivning laves osv

Forskerne mente, at der var en konflikt mellem det at anskue prostitution som et socialt problem og så at bruge lovgivningen til at sætte ind overfor det. Det viser sig bl.a i Norge hvor man har iværksat operation “Husløs” (mener jeg det hed) – hvor det er blevet ulovligt at leje lokaler ud til prostitution. Politiet har så lavet aktioner, hvor de har udgivet sig som kunder – ringet til sexarbejderen som annoncerer og fået adressen udleveret. De har så fundet ud af hvem, der ejede huset/lejligheden på adressen og givet vedkommende påbud om at smide sexarbejderen ud.

Der var mange røster oppe om, at man bliver nødt til at høre sexarbejderne mere – at vi er forskellige, har forskellige behov og at vi selv bedst ved hvad vi har brug for. Det var særligt de Danske og Norske talere, men også enkelte Finske stemmer som meldte sådan ud. De Islandske og Svenske havde ligestillings-perspektivet ” prostitution er mænds vold mod kvinder”

Helhedsindtrykket var, at mange talte om, at det ikke går an at offergøre sexarbejdere. De må med på banen. Man må tage udgangspunkt i dem og deres behov.

Der tegnede sig et billede af to fløje:

Dem, der ser prostitution som et ligestillingsproblem. Her er konkret viden om sexarbejderne ikke så vigtig, sexarbejderne er objektet / midlet til at skaffe ligestilling gennem lovgivningen, – mænd skal med straf hindres i at købe kvinder. Det, at nogle kvinder kan købes smitter af, så man ser på alle kvinder som nogle der kan købes. Det giver en magtforvridning. I dette billede er sexarbejderne nødt til at være ofre og forblive ofre.

Den anden side ser prostitution som et socialt problem – nogle argumenterede for, at man måske skulle undgå at definere prostitution som et socialt problem, men blot som et socialt fænomen.

Denne side ønsker mere viden og er klar over, at situationen er meget mere kompleks end det man hidtil har opfattet. Der er brug for sexarbejdernes viden. Kunderne skal også på banen – vi skal vide noget om mandlig prostitution – og om ikke-heteroseksuel prostitution

Den sidste side var dominerende

Det var godt, at både SANS , PION og SIO var repræsenteret på konferencen (vi var der i hvert fald)

Jeg håber på at andre kan lave et bedre referat og ellers må jeg anbefale at læse her

Der er endnu ikke den store presseomtale… kommer den skal jeg nok huske at linke

Forløbig kan du læse lidt her:

“Nordisk prostitution under luppen” – Kvinfo

“Migranter i prostitution klemmes af lovgivning” – Information