Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO) lancerer informationskampagne over for skoler

Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO) har i dag skrevet til
ungdomsuddannelser og folkeskoler og opfordret dem til at bruge
hjemmesiden www.hvembetalerprisen1.dk i undervisningen. (Siden er blevet lukket efter Servicestyrelsen lukkede deres version )

Hjemmesiden er udviklet af SIO som en korrektion til Servicestyrelsen
kampagne “Hvem betaler prisen”, der blev lanceret den 11. august, men
som indeholder en mængde forkerte og udokumenterede oplysninger.
(se www.hvembetalerprisen.dk).

Det er naturligvis ikke op til den enkelte undervisningsinstitution
eller lærer at vurdere sandhedsværdien i undervisningsmateriale, de
modtager fra en central styrelse. Men SIO har opfordret dem til at
bruge både vores og Servicestyrelsens materiale og lade eleverne
sammenligne dokumentation og argumentation.

Servicestyrelsen sorterer under velfærdsminister Karen Jespersen, som
vi har opfordret til enten at dokumentere eller offentligt korrigere
en lang række postulater i Servicestyrelsens kampagne. Ministeren har
ikke været i stand til at levere dokumentationen, men hun har heller
ikke korrigeret oplysningerne.

SIO finder det dybt betænkeligt, at en minister lader fremstille et
stærkt fejlbehæftet informationsmateriale, som oven i købet er stilet
til børn og unge. Specielt som her, hvor hensigten åbenlyst er at
nedgøre og drive propaganda mod en seksualitet og en befolkningsgruppe,
som ikke bryder nogen lov, og som i forvejen er stigmatiseret og
omgærdet af fordomme.

Vi opfordrer derfor alle, der ønsker at værne om kerneværdierne i et
åbent, demokratisk samfund til at være opmærksomme på denne sag. SIO
vil for sit eget vedkommende forfølge alle relevante klagemuligheder,
indtil Servicestyrelsens kampagne er trukket tilbage.

Se reaktionen fra folkeskolen.dk