SIO om unge og sugardating

Sexarbejdernes Interesseorganisation tager skarpt afstand fra den sprogbrug, man for nylig har kunnet se i bl.a. BT, hvor sexmisbrug af børn og teenagere omtales som sugardating, prostitution, sexsalg og at ’sælge sig selv’. En voksens sex med et barn eller en teenager under den seksuelle lavalder er altid et overgreb, og derfor er det med rette – og i modsætning til voksnes sexsalg – ulovligt. Det gælder også, hvis en voksen vil betale en ung under 18 for sex, da lavalderen for sexarbejde i Danmark er 18 år.

SIO ønsker ikke på nogen måde, at voksne sexsælgeres kamp for retten til at bestemme over vores egen krop skal blandes sammen med overgreb på børn. Sexarbejde er en transaktion mellem to voksne, samtykkende mennesker. Ethvert forsøg på at udvide definitionen af sexarbejde til situationer, hvor der ikke meningsfuldt kan gives samtykke, lægger et uretmæssigt ansvar over på ofre for seksuel udnyttelse – hvad end det er et barn, en ung under 18, eller en voksen, der ikke har samtykket.

SIO støtter op om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn og unge, såvel som bekæmpelse af alle former for tvang også af voksne. Samtidig vil vi henstille til, at man i diskussioner om disse emner husker, at voksne, der sugardater eller sælger sex, er i stand til at samtykke (eller vælge at lade være). Det er en del af stigmatiseringen af sexarbejdere, at vi ofte bliver sammenlignet med børn. Det er farligt ikke kun for de sexarbejdere, man dermed forsøger at fratage almindelig lovmæssig myndighed – men i særdeleshed også for børn og unge, som udsættes for seksuelle overgreb, fordi de på den måde bliver blandet ind i en debat, der intet har med dem at gøre, og risikerer at blive tildelt alt for meget ansvar for situationer, som de slet ikke bør stilles til ansvar for.

Vi gør også opmærksom på, at sugardating og sexarbejde er to forskellige fænomener. Der er grænsetilfælde mellem sugardating og sexsalg, men sugardating er et stort spektrum, og der findes også sugardating, der minder mere om ’almindelig’ dating end om sexarbejde. Derfor er det vigtigt at gøre sig klart, hvad man diskuterer.