Gadejuristen og Sexarbejdernes Interesseorganisation hjælper sexarbejdere på gaden mod politiets dummebøder

Gadejuristen og Sexarbejdernes InteresseOrganisation (SIO) har udarbejdet en vejledning til sexarbejdere på gaden, der får pålagt bøder af politiet. Vejledningen gør det nemt for kvinderne at kræve partshøring ved partsrepræsentant og dermed formodentlig i mange tilfælde helt at undgå bøderne.

Gadejuristens frivillige bistår med den juridiske hjælp ved den lovpligtige partshøring. Denne gennemføres i dag i løbet af få minutter direkte på gaden og uden tilkaldelse af tolk, selv om en del af gade-sexarbejderne hverken kan tilstrækkelig dansk eller engelsk. Herefter opkræves bøden på aktuelt kr. 600 på stedet.

Politiet har på egen hånd indført regler om, at borgere på Vesterbro kun må opholde sig på bestemte steder i fem minutter af gangen. Reglerne bliver kun håndhævet over for udsatte grupper, f.eks. migrantsexarbejderne på gaden.

I en række tilfælde overholder bødeforlæggene ikke lovgivningens krav om vejledning, frist for partshøring og muligheden for at forlange påbud eller bøde prøvet i retten, og politiet vil heller ikke i alle tilfælde kunne pege på en konkret forseelse, kvinderne har begået.

Tirsdag aften fra kl. 20 uddeler Gadejuristen og SIO vedlagte oplysningsmateriale vedr. kvindernes rettigheder i forhold til denne politipraksis.

Nanna W. Gotfredsen, cand. jur. og leder af Gadejuristen, siger:
”Det er vores vurdering, at mange af bøderne bliver uddelt ikke bare uden at have hold i lovgivningen, men også uden at politiet opfylder sin pligt til at vejlede kvinderne om deres rettigheder. Det bliver nu et stort arbejde for Gadejuristen, men vi ser det som afgørende at sikre kvindernes retsstilling.”

”Man kan mene lige præcis hvad man vil om sexarbejde, men det er et uomtvisteligt faktum, at ethvert anvendt strafferetligt redskab først og fremmest – og i en del tilfælde endda alene –rammer sexarbejderne selv. Og rammer dem hårdt! Dette faktum må både politi og de ansvarlige politikere tage ansvar for og stilling til”.

Susanne Møller, talskvinde for Sexarbejdernes InteresseOrganisation, siger:
”Politiets jagt på sexarbejderne på gaden viser mere end noget hykleriet, når man påstår at bekæmpe bagmænd og menneskehandel. Reelt bekæmper man sexarbejdere, uden at tage hensyn til vores rettigheder. Politiet er gået fra at være vores venner til at være vores fjender.”

Kontakt:
Nanna W. Gotfredsen – tlf 26 79 19 69
Susanne Møller – tlf. 501 501 60

Her kan du se Dagsrevyens dækning af politiets praksis for jagt på migrantsexarbejdere  i de københavnske gader sendt på NRK lørdag d. 16. oktober 2010