Klage over Københavns Kommunes “Redegørelse om prostitution i København”, 2007

Sexarbejdernes InteresseOrganisation (SIO) klager hermed over publikationen ”Redegørelse om Prostitution i København” udgivet af Københavns Kommune i 2007. Vores påstande er:

1) at redegørelsen på en række konkrete punkter i afsnittene om skadevirkningerne ved prostitution indeholder fejl, der er udtryk for videnskabelig uredelighed. Dette særligt i form af fabrikering af forskningsmæssige resultater, forstået som fejlagtig gengivelse af andres forskningsresultater og anvendelse af kilder, man må have indset var underlødige og ikke levede op til kommissoriets krav om dokumentation.

2) at disse fejl er så talrige, at redegørelsens afsnit om skadevirkninger ved prostitution også i sin helhed og i sine konklusioner er udtryk for videnskabelig uredelighed.

læs klagen her: Klage UVVU-1