Offensiv for bedre vilkår for sexarbejdere

• VIP-adgang for sexarbejdere på venereaklinik
• Tipsmidler til at opbygge rådgivningsfunktion
• Politiet skal respektere sexarbejderes borgerrettigheder
• Guide til nye sexarbejdere

Sexarbejdernes InteresseOrganisation (SIO) oplyser:

SIO iværksætter en række aktiviteter, der skal give sexarbejdere bedre vilkår i dagligdagen. Vi protesterer mod, at politikerne ikke giver sexarbejdere samme rettigheder som andre faggrupper, men med initiativet vil vi, så vidt vi kan, selv afbøde skadevirkningerne af politikernes laden stå til. Samtidig håber vi, at vi kan inspirere politikerne til at ændre diverse lovgivning, så sexarbejdere får glæde af de fulde rettigheder i velfærdsstaten, ligesom vi har de fulde pligter.

Der er foreløbigt fire konkrete initiativer:

• SIO er ved at indgå en aftale med Bispebjerg Hospitals venereaklinik om, at sexarbejdere gennem SIO kan få en VIP-ordning, således at de kan komme til undersøgelse uden ventetid. Sexarbejdere har ikke kønssygdomme oftere end andre, men dette skyldes et stort fokus på emnet i branchen, og regelmæssige undersøgelser er en tidskrævende sikkerhedsforanstaltning for sexarbejderne. Der findes allerede en VIP-ordning, men den omfatter kun Redens brugere. SIO vil ikke kræve medlemskab en sexarbejder, der henvender sig for at få gavn af aftalen med Bispebjerg hospital. SIO vil søge at opnå tilsvarende aftaler med andre venereaklinikker.

• Sexarbejdere over hele landet plages lige nu af politikontroller, hvor politiet ikke i fuldt omfang respekterer sexarbejders rettigheder, og hvor de heller ikke ønsker at oplyse om disse rettigheder. Blandt andet bliver sexarbejdere afhørt uden at få at vide, at de ikke er forpligtet til at svare, da der ikke sigtelser eller konkrete mistanker mod dem. Udenlandske sexarbejdere bliver anholdt i flæng, angiveligt for at beskytte dem mod menneskehandel. SIO har skrevet til Folketingets Retsudvalg og anmodet medlemmerne om at tilse, at politiet respekterer sexarbejdernes borgerrettigheder. Indtil dette sker, fraråder vi vores medlemmer at samarbejde med politiet.

• SIO har søgt tipsmidler til projektet “Sexarbejdere i Kontakt.” De fleste sexarbejdere arbejder alene, og de har ingen arbejdsgiver, de kan henvende sig til, hvis de har problemer med myndigheder eller lignende. SIO har desværre endnu ikke kapacitet til yde støtte på samme niveau som andre interesseorganisationer. Gennem “Sexarbejdere i Kontakt” vil vi nå ud til så mange sexarbejdere som muligt, og en kreds af frivillige står klar til at yde assistance og rådgivning. Dette skal forebygge, at banale sociale og sundhedsmæssige problemer vokser sig store.

• SIO har udarbejdet en guide til kvinder, der ønsker at være sexarbejdere. Guiden skal sikre at sexarbejdere får en god start uden de problemer, som andre har oplevet. Samtidig skal guiden give potentielle sexarbejdere realistiske forestillinger om faget, indtjeningsmuligheder mv., så ingen vælger faget af forkerte grunde. Guiden kan downloades fra vores hjemmeside www.s-i-o.dk.