Genmæle fra Sexarbejdernes Interesseorganisation

B.T. omtalte den 11. maj 2009, at salg af egne ydelser ved prostitution var blevet afkriminaliseret, men at det ikke var muligt for prostituerede at blive registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for at betale den lovpligtige moms. Til artiklen var bl.a. indsat følgende udsagn:

– Enhver form for prostitution er ulovlig i Danmark. Derfor må myndighederne ikke registrere og servicere virksomheder, der beskæftiger sig med salg af sex.

Ved en ændring af straffeloven i 1999 blev salg af (egne) ydelser ved prostitution afkriminaliseret. Indtægterne er skatte- og momspligtige, og det er muligt for bl.a. enkeltmandsvirksomheder at blive registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og betale den lovpligtige moms. I henhold til straffeloven er det ikke tilladt at tjene penge på andres salg af ydelser ved prostitution, eksempelvis bordelvirksomhed (rufferi) – og denne type virksomhed kan derfor ikke registreres.

Pressenævnet har bestemt, at Sexarbejdernes Interesse Organisation er berettiget til at få bragt ovennævnte genmæle. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på nævnets hjemmeside