Om SIO

Hvad finder du her?

Hvem er vi?
Her kan du læse om, hvad SIO er for en organisation og SIO’s funktioner. SIO fungerer som samlingssted for sexarbejdere og har som formål at sikre dem rettigheder og bedre arbejdsforhold. SIO er af den overbevisning, at det er sexarbejdere selv, der bedst kender deres branche. Det er dette syn, der ligger bag ordene “Intet om os – uden os. Ved at sexarbejdere organiseres i SIO er håbet at synliggøre dem og give dem bedre muligheder for at fremlægge deres eget syn på deres erhverv. På den måde ønsker SIO at bidrage til at billedet af sexarbejde nuanceres, så de positive sider ved sexarbejde også tages med i betragtning, og man undgår at det præges af fordomme. Læs mere her

Hvad vil vi?
Her kan du læse om, hvad vi arbejder for i SIO. En af SIO’s vigtigste mærkesager er, at sexarbejde skal anerkendes som lovligt erhverv, så sexarbejdere får samme rettigheder og muligheder som andre arbejdstagere. SIO ønsker at sikre gode og trygge arbejdsforhold for sexarbejdere og give dem mulighed for at samarbejde med andre gennem afskaffelse af rufferiloven. SIO arbejder desuden for at involvere sexarbejdere i debatter, forskning og beslutningsprocesser om sexarbejde for at sikre sexarbejdere indflydelse i sager, der vedrører dem og deres job. Læs mere her

Baggrund
Her kan du læse om, hvordan det hele startede for SIO. Hvad var vores grunde til at oprette organisationen i 2008? Vi opdagede, at vi var mange med samme holdning til debatten om sexarbejde. Derfor gik vi sammen om at give sexarbejdere i Danmark en fælles stemme. SIO skulle fungere som talerør og give sexarbejdere mulighed for at udtale sig uden at skulle give køb på deres anonymitet udadtil, som så nødvendig for langt størstedelen af os. Læs mere her

Tidsline