Opinion: Nu må Mikkel Warming rydde op

Berlingske Tidende 1.maj 2010

I begyndelsen af april udgav Servicestyrelsen under Socialministeriet en ny rapport om sexarbejdere på massageklinikker. Her kan man blandt andet læse: »Alt i alt er det på det foreliggende ikke muligt at hævde, at prostitution fører til generelle helbredsmæssige problemer, eller at danske prostituerede på massageklinikker har et dårligere helbred end befolkningen generelt.«

Københavns Kommune kom til den modsatte konklusion i en redegørelse fra 2007. Her hed det, at »prostitution er særdeles psykisk og fysisk belastende for den, der udfører den, og at kun ganske få – om nogen – er i stand til fuldstændig at beskytte sig imod dens skader«.

Servicestyrelsen var også med til at skrive Københavns Kommunes redegørelse, og de havde de samme kilder til rådighed dengang. Men de er gået bort fra den politiserende og falske udlægning af forskningen, der hidtil har været normen. Det er vi meget tilfredse med i SIO, og vi konstaterer, at Servicestyrelsen nu i store træk bekræfter det, vi hele tiden har sagt.

Det efterlader til gengæld Københavns socialborgmester Mikkel Warming med et stort problem. Han har selv ansvaret for den besynderlige konklusion fra 2007. Nogle af de mest latterlige – og nu tilbageviste – påstande blev opfundet til kommunens redegørelse. For eksempel at sexarbejde skulle give gigt i kæberne. Han må også se i øjnene, at kommunens berømte politik mod sexarbejde på alle måder har været en katastrofe. Den startede med løgn og latin, og resultatet er derefter.

Servicestyrelsen konstaterer i sin nye rapport, at sexarbejde kan være socialt skadeligt i kraft af fordommene mod og stigmatiseringen af erhvervet. Også denne pointe er SIO i store træk enig i. Men kommunens politik går ud på at stigmatisere os yderligere. Dels gennem usaglige kampagner, dels gennem for eksempel kommunens diskriminerende fravalg af hoteller, der har sexarbejdere som kunder.

Kommunen har også iværksat sociale tiltag. Blandt andet forhøjede man i 2007 bevillingen til værestedet Reden. Fint nok, men efter at Reden for et år siden lukkede af for udenlandske brugere, er der ikke mange sexarbejdere, der har glæde af den bevilling mere.

Mikkel Warming må i stedet se på, at kommunen støtter en organisation, der gennem en årrække vildt har overdrevet sine besøgstal og på den måde destrueret socialfaglig viden om ikke blot sexarbejdere på gaden, men også om stofbrugere og hjemløse.

Men Mikkel Warming har hele vejen igennem forsvaret sin politik med vrøvlet om de helbredsmæssige skadevirkninger ved sexarbejde. Han har på den baggrund også aktivt støttet kriminaliseringsbevægelsen. »Prostitution giver langt de fleste prostituerede store fysiske, psykiske og sociale skader,« udtalte han så sent som i marts.

Men det er Mikkel Warmings egen politik, der skader sexarbejdere. Nu må han vågne op – og rydde op. Han må træde i karakter og forklare flertallet i Borger­repræsentationen, at deres personlige seksualmoralske synspunkter ikke skal gå ud over borgerne.