SIO deltager i ESF2008 Demo

ESF2008 European Social Forum afholdt en demonstration lørdag, som afslutning på en flere dages lang forum med deltagelse af mange forskellige græsrodsbevægelser med seminarer, workshop og boder. SIO deltog i marchere sammen med 15.000 andre mennesker.

SIO var med sit lille banner og 6-7 mennesker kun en meget lille del og vi havde forventet, at vi ville drukne i mængden af aktivister. Men vi følte os ikke det mindste overset. Vi blev fotograferet ustandselig, spontane klapsalver mødte os og rigtig mange smil. Folk var henne for at høre mere og alle flyers og stickers blev delt ud til interesserede.

Læs mere:

“15.000 in ESF march showed the heart of the forum” – European Social Forum